สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข่าวสารสำนักวิจัย

ข่าวสารสำนักวิจัย

12 May 2023

The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

Call for Full papers (including case studies)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการ (บทความ/กรณีศึกษา) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Event name: The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

Theme: “New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization”

Event date: August 17-18, 2023 at The National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand

For submission, please scan QR Code or click the link https://forms.gle/EwjomnvkmF6S5GiG8

For more information, please visit our web site: http://conference.nida.ac.th/

We look forward to seeing you at NIC-NIDA 2023

 

12 May 2023

The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (The 2nd NIC-NIDA Conference 2023)

Research Center Presents งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่คุณไม่ควรพลาด!

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานใน

“งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ” ที่ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นผู้บรรยายทั้งจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

Event name: The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (The 2nd NIC-NIDA Conference 2023)

Theme: New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization

Event date: August 17-18, 2023 at The National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand (Live streaming via Facebook Page: NIDA Thailand)

Activities of the Conference: Keynote Address, Special Addresses, Panel Discussion, Paper Presentations and Ph.D. Consortium Presentations

Registration for Participants: Now – August 10, 2023:  Please scan QR Cord or Link https://www.zipeventapp.com/e/NIC-NIDA-Conference-2023 

For more information, please visit our web site: <http://conference.nida.ac.th>

or Contact E-mail: nidaconference@nida.ac.th

Contract number: 082-7901954

Facebook Page: Research Center at NIDA

We look forward to seeing you at The 2nd NIC-NIDA Conference 2023!

#NIDA #NIDAThailand #NIDAConference #NIDAResearchCenter

 

12 May 2023

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาเอกร่วมนำเสนอผลงานวิจัย (ดุษฎีนิพนธ์) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 

(Call for Ph.D Consortium)

กิจกรรมสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกเท่านั้น!!!!!!!

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาเอกร่วมนำเสนอผลงานวิจัย (ดุษฎีนิพนธ์) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Event name: The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

Theme: “New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization”

Event date: August 17-18, 2023 at The National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand

For submission, please scan QR Code or click the link https://forms.gle/M2HvtDDnPT4kyyZb7

--------------------------------------------------------------------------

For more information, please visit our web site: http://conference.nida.ac.th/

We look forward to seeing you at NIC-NIDA 2023

 

11 May 2023

กิจกรรม “KM NIDA Research excellent | Sharing day”ครั้งที่ 4

เตรียมพบกับ 2 ศูนย์วิจัย จากสำนักวิจัย ในเวที Knowledge Management ครั้งที่ 4

สำนักวิจัย และศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร หน่วยงาน และบุคคลที่มีความสนใจ

เข้าร่วมกิจกรรม “KM NIDA Research excellent | Sharing day” 

พบกับ 2 ศูนย์วิจัยของนิด้า

- ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

  ศูนย์วิจัยคุณภาพชีวิตและความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล

  ศูนย์วิจัยผู้ประกอบการและนวัตกรรม

การเข้าร่วมกิจกรรม

ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 - 16.30 น.

รูปแบบออนไลน์ผ่าน zoom meeting

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

https://forms.gle/CCNNk458SgvXcN6B9


11 May 2023

The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 (งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566) Theme: New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization

สิ้นสุดการรอคอย | งานยิ่งใหญ่แห่งปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สิงหาคมนี้ ขอเชิญทุกท่านพบกันงานที่รวมผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศจากหลากหลายสาขา

The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 (งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566)

Theme: New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization 

 Event date: August 17-18, 2023 at NIDA, Bangkok, Thailand 

 Activities: Keynote Address, Special Addresses, Panel Discussion, Paper Presentations

Registration for Participants: Now – August 10, 2023: Please scan qr cord or 

Link https://www.zipeventapp.com/e/NIC-NIDA-Conference-2023

(free) สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ฟรี ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 

For more information http://conference.nida.ac.th 

(email) nidaconference@nida.ac.th Tel.082-7901954

Facebook Page: Research Center at NIDA

 

09 Mar 2023

กิจกรรม NIDA Academic Forum ครั้งที่ 3/2566 โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมธุรกิจเพื่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ NIDA Academic Forum ครั้งที่ 3/2566 

เรื่อง“ โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมธุรกิจเพื่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล

(The Role of Universities in Realizing inclusiveness and Resilience through social business in a Global Society)

ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13:00 – 16:30 น. 

รับชมออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom และ Facebook Page : NIDA Thailand

สามารถชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่


09 May 2023

กิจกรรม “KM NIDA Research excellent | Sharing day”ครั้งที่ 3

สำนักวิจัย และศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ได้ดำเนินการจัด

กิจกรรม“KM NIDA Research excellent | Sharing day”ครั้งที่ 3

โดยได้พบกับ 2 ศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ในเวที Knowledge Management

ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

- ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

  ศูนย์วิจัยป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

รศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล

  ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

 
ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 - 16.30 น. 
 

“ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting"และถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบการไลฟ์ผ่านทาง Facebook Research Center at NIDA

สามารถชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่


14 Mar 2023

กิจกรรม “KM NIDA Research excellent | Sharing day”ครั้งที่ 2

สำนักวิจัย และศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ได้ดำเนินการจัด

กิจกรรม “KM NIDA Research excellent | Sharing day” ครั้งที่ 2

โดยได้พบกับ 3 ศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ในเวที Knowledge Management

ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

- รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา และ รศ.ดร.อภิรดา ชิณประทีป

  ศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ และ รศ.ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ

  ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์  

  ศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคม

 

ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 - 16.30 น. 

“ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting"และถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบการไลฟ์ผ่านทาง Facebook Research Center at NIDA”

สามารถชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่


10 Jan 2023

กิจกรรม “KM NIDA Research excellent | Sharing day”ครั้งที่ 1

สำนักวิจัย และศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ได้ดำเนินการจัด

กิจกรรม “KM NIDA Research excellent | Sharing day”ครั้งที่ 1

โดยได้พบกับ 3 ศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ในเวที Knowledge Management

ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

  -อาจารย์ ดร.วิชัย รูปขำดี  
   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการปฏิรูปและการประเมินผลกิจการภาครัฐ
  -ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ
  -ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ
   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 15.00 - 16.30 น. 

“ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting"และถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบการไลฟ์ผ่านทาง Facebook Research Center at NIDA”

 

สามารถชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่


14 Dec 2022

กิจกรรม NIDA Academic Forum ครั้งที่ 2/2566 Topic: Linking the Happiness Index to the Better Life Index to realise impact for the Sustainable Development Goals

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ NIDA Academic Forum ครั้งที่ 2 

Topic: Linking the Happiness Index to the Better Life Index to realise impact for the Sustainable Development Goals

ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  Mr. Robert Sadleir,  Co-founder and Director, of Quantum Wellbeing Lab, New Zealand ,Guest Speaker

Event date: December, Wednesday, 14, 2022  Event time: 10.00 a.m. – 12.00 p.m. (Time zone GMT+7)

Location: Room 202, 2nd Floor, Siam Boromrajakumari Building,National Institute of Development Administration.

สามารถชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่