สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข่าวสารสำนักวิจัย

ข่าวสารสำนักวิจัย

18 Aug 2023

นิด้า เปิดตัวศูนย์ YUNUS – NIDA Center

นิด้า เปิดตัวศูนย์ YUNUS – NIDA Center
มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมสังคม - ธุรกิจเพื่อสังคม – การพัฒนาทุนทางสังคม
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมกับ Yunus Centre, Yunus Thailand และ Yunus Center AIT จัดพิธีเปิดศูนย์ YUNUS – NIDA Center ณ ชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี และ Professor Muhammad Yunus Nobel Peace Prize Laureate (2006) ให้เกียรติร่วมตัดริบบิ้นเพื่อเปิดศูนย์ YUNUS – NIDA Center อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติของทางสถาบัน และแขกสำคัญจากทาง Yunus Centre เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดี
 
ติดตามข่าวทางเว็บไซต์สถาบัน https://nida.ac.th/yunus-nida-center/

11 Aug 2023

The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023

 
You Can Not Miss | The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023
 
Theme: New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization
Event date: August 17-18, 2023 at NIDA, Bangkok, Thailand
 
Activities: Keynote Address, Special Addresses, Panel Discussion, Paper Presentations
 
For more information
(email) nidaconference@nida.ac.th
082-7901954
Facebook Page: Research Center at NIDA
 

07 Jul 2023

เสวนาวิชาการเกี่ยวกับการเขียน Case Study “Special Panel Discussion for NIDA Case Study: How to Write a Case Study for Publication”

กิจกรรมสุดพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ Case study | ภายใต้โครงการ
The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 (งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566)
.เรื่อง เสวนาวิชาการเกี่ยวกับการเขียน Case Study “Special Panel Discussion for NIDA Case Study: How to Write a Case Study for Publication”
 
กำหนดจัดกิจกรรม
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. | ห้องประชุม 202 ชั้น 2
อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
.สำหรับผู้ที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานประเภทกรณีศึกษา (Invited for International Case Study Presentations) สามารถดูรายละเอียดภายในภาพ | รับเฉพาะบทความภาษาอังกฤษ
.
เปิดรับลงทะเบียนฟรีสำหรับผู้สนใจเข้าฟัง: Now – August 10, 2023: Please scan qr cord or Link 
 
.
(free) สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ฟรี ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566
.
สำหรับช่องทางข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
(email) nidaconference@nida.ac.th
 
082-7901954
Facebook Page: Research Center at NIDA
.

07 Jul 2023

The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 (งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566)

เตรียมพบกับ Special Panel Discussion | ภายใต้โครงการ

The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 (งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566)

เรื่อง Research Writing Techniques for Publication in Top-tier International Journals”

กำหนดจัดกิจกรรม

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. | ห้องประชุมจีระบุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง สามารถลงทะเบียนได้ฟรี และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ได้ที่นี้

เปิดรับลงทะเบียนฟรีสำหรับผู้สนใจเข้าฟัง: Now – August 10, 2023: Please scan qr cord or Link https://www.zipeventapp.com/e/NIC-NIDA-Conference-2023

(free) สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ฟรี ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 

สำหรับช่องทางข้อมูลเพิ่มเติม

http://conference.nida.ac.th

(email) nidaconference@nida.ac.th

082-7901954

Facebook Page: Research Center at NIDA

#NIDA #NIDAThailand #NIDAConference


21 Jun 2023

NIDA Academic Writing 2023 (บรรยายเป็นภาษาไทย) ☘️ หัวข้อ "Academic Writing for Publication in International Journals" (การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ)

สำนักวิจัยขอเชิญทุกท่านรับฟังการบรรยายพิเศษ

NIDA Academic Writing 2023 (บรรยายเป็นภาษาไทย)

หัวข้อ "Academic Writing for Publication in International Journals" 
(การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ)

เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการอบรมแบ่งเป็น 2 ครั้ง !

ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566
เวลา 13.00 - 16.00 น.

จัดที่ NIDA - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เท่านั้น !

เข้าร่วมเข้างานครบทั้ง 2 ครั้ง (Onsite) จะได้รับใบ Certificate 

งานครั้งนี้บรรยายโดยท่านอาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล
อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สามารถชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่


12 May 2023

The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

Call for Full papers (including case studies)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการ (บทความ/กรณีศึกษา) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Event name: The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

Theme: “New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization”

Event date: August 17-18, 2023 at The National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand

For submission, please scan QR Code or click the link https://forms.gle/EwjomnvkmF6S5GiG8

For more information, please visit our web site: http://conference.nida.ac.th/

We look forward to seeing you at NIC-NIDA 2023

 

12 May 2023

The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (The 2nd NIC-NIDA Conference 2023)

Research Center Presents งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่คุณไม่ควรพลาด!

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานใน

“งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ” ที่ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นผู้บรรยายทั้งจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

Event name: The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (The 2nd NIC-NIDA Conference 2023)

Theme: New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization

Event date: August 17-18, 2023 at The National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand (Live streaming via Facebook Page: NIDA Thailand)

Activities of the Conference: Keynote Address, Special Addresses, Panel Discussion, Paper Presentations and Ph.D. Consortium Presentations

Registration for Participants: Now – August 10, 2023:  Please scan QR Cord or Link https://www.zipeventapp.com/e/NIC-NIDA-Conference-2023 

For more information, please visit our web site: <http://conference.nida.ac.th>

or Contact E-mail: nidaconference@nida.ac.th

Contract number: 082-7901954

Facebook Page: Research Center at NIDA

We look forward to seeing you at The 2nd NIC-NIDA Conference 2023!

#NIDA #NIDAThailand #NIDAConference #NIDAResearchCenter

 

12 May 2023

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาเอกร่วมนำเสนอผลงานวิจัย (ดุษฎีนิพนธ์) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 

(Call for Ph.D Consortium)

กิจกรรมสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกเท่านั้น!!!!!!!

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาเอกร่วมนำเสนอผลงานวิจัย (ดุษฎีนิพนธ์) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Event name: The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

Theme: “New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization”

Event date: August 17-18, 2023 at The National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand

For submission, please scan QR Code or click the link https://forms.gle/M2HvtDDnPT4kyyZb7

--------------------------------------------------------------------------

For more information, please visit our web site: http://conference.nida.ac.th/

We look forward to seeing you at NIC-NIDA 2023

 

11 May 2023

กิจกรรม “KM NIDA Research excellent | Sharing day”ครั้งที่ 4

เตรียมพบกับ 2 ศูนย์วิจัย จากสำนักวิจัย ในเวที Knowledge Management ครั้งที่ 4

สำนักวิจัย และศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร หน่วยงาน และบุคคลที่มีความสนใจ

เข้าร่วมกิจกรรม “KM NIDA Research excellent | Sharing day” 

พบกับ 2 ศูนย์วิจัยของนิด้า

- ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

  ศูนย์วิจัยคุณภาพชีวิตและความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล

  ศูนย์วิจัยผู้ประกอบการและนวัตกรรม

การเข้าร่วมกิจกรรม

ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 - 16.30 น.

รูปแบบออนไลน์ผ่าน zoom meeting

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

https://forms.gle/CCNNk458SgvXcN6B9


11 May 2023

The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 (งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566) Theme: New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization

สิ้นสุดการรอคอย | งานยิ่งใหญ่แห่งปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สิงหาคมนี้ ขอเชิญทุกท่านพบกันงานที่รวมผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศจากหลากหลายสาขา

The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 (งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566)

Theme: New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization 

 Event date: August 17-18, 2023 at NIDA, Bangkok, Thailand 

 Activities: Keynote Address, Special Addresses, Panel Discussion, Paper Presentations

Registration for Participants: Now – August 10, 2023: Please scan qr cord or 

Link https://www.zipeventapp.com/e/NIC-NIDA-Conference-2023

(free) สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ฟรี ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 

For more information http://conference.nida.ac.th 

(email) nidaconference@nida.ac.th Tel.082-7901954

Facebook Page: Research Center at NIDA