สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อินโฟกราฟฟิก

อินโฟกราฟฟิก

The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023

(งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566)


สิ้นสุดการรอคอย | งานยิ่งใหญ่แห่งปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สิงหาคมนี้ ขอเชิญทุกท่านพบกันงานที่รวมผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศจากหลากหลายสาขา

The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 (งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566)

Theme: New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization
Event date: August 17-18, 2023 at NIDA, Bangkok, Thailand
Activities: Keynote Address, Special Addresses, Panel Discussion, Paper Presentations
Registration for Participants: Now – August 10, 2023: Please scan qr code or Link https://www.zipeventapp.com/e/NIC-NIDA-Conference-2023

(free) สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ฟรี ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566

For more information

http://conference.nida.ac.th
Email: nidaconference@nida.ac.th
Tel: 082-7901954
Facebook Page: Research Center at NIDA

#NIDA #NIDAThailand #NIDAConference