สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อินโฟกราฟฟิก

อินโฟกราฟฟิก

The 3nd NIC-NIDA Conference, 2024

(งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2567)

The 3nd NIC-NIDA Conference, 2024
The 3nd NIC-NIDA Conference, 2024

2024 National and International Conference of the National Institute of Development Administration 3rd NIC-NIDA Conference, 2024 สิงหาคมนี้ .......

เตรียมพบกับงาน Conference สุดยิ่งใหญ่แห่งปี เฉลิมฉลองครบรอบ 58 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 2024 National and International Conference of the National Institute of Development Administration 3rd NIC-NIDA Conference, 2024 Theme: Redesigning our Common Future for Sustainable Transformation

พบกับ...กิจกรรมไฮไลท์ ปาฐกถาพิเศษ โดย Keynote Speakers ชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศ การเสวนาพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ -การนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้ง 12 กลุ่มสาขาวิชา - การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก - การนำเสนอผลงานกรณีศึกษาระดับนานาชาติ และการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ระดับนานาชาติ

Activities: Keynote Address, Special Addresses, Panel Discussion, Paper Presentations Event date: August 22-23, 2024 between 9:00 a.m. – 5.30 p.m. On-site Conference: The Auditorium Hall (His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary), NIDA, Bangkok, Thailand

Facebook Live : NIDA Thailand For more information Facebook Page : Research Center at NIDA

Facebook:   facebook.com/RCNIDA
Email: nidaconference@nida.ac.th
Phone: 0 2727 3300 , 0 2727 3298
Website: https://nida.ac.th/

#NICNIDA #NICNIDA2024 #NIDAConference #NIDAConference2024 #Conference #CallForPapers #NIDA #NIDAThailand #WISDOMforSustainableDevelopment #สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


NIC-NIDA welcomes academic submissions on development and administration, social sciences, and interdisciplinary studies under the theme of “Redesigning our Common Future for Sustainable Transformation.”

Various types of articles are accepted, including:

  1. Research Articles
  2. Academic Articles
  3. Review Articles
  4. Teaching Case Studies/Research Case Studies
  5. Thesis (Ph.D. Consortium program)

Full Paper Publication Opportunity:

  1. E-Proceedings 2024.
  2. NIDA Development Journal (Thai indexed in TCI, Tier 3).
  3. NIDA Case Research Journal (Thai indexed in TCI, Tier 2).
  4. Co-host Journals (to be announced).

Facebook Live : NIDA Thailand For more information Facebook Page : Research Center at NIDA

Facebook:   facebook.com/RCNIDA
Email: nidaconference@nida.ac.th
Phone: 0 2727 3300 , 0 2727 3298
Website: https://nida.ac.th/

#NICNIDA #NICNIDA2024 #NIDAConference #NIDAConference2024 #Conference #CallForPapers #NIDA #NIDAThailand #WISDOMforSustainableDevelopment #สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน