สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Events

16
Feb
สำนักวิจัย ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา NIDA Academic Forum

สำนักวิจัย ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา NIDA Academic Forum

เรื่อง “การจัดสรรภาระอย่างเป็นธรรมจากการติดตั้งแผงโซล่าร์ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพื่อกระจายผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง”

วัตถุประสงค์การสัมมนา

1.เพื่อเสนอแนวทางการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากการติดตั้งแผงโซล่าร์บนหลังคาบ้านของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

2.เพื่อให้ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ทำให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต้องเสียผลประโยชน์ หรือต้องรับภาระเพิ่มขึ้น

กำหนดการสัมมนา

ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 เวลา 8.30 - 12.00 น.

ห้องประชุม 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิพัฒนบริหารศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle/1jt3dDia2GPcprmw5

Read more
13
Feb
กิจกรรม “KM NIDA Research excellent |Sharing day #1

สำนักวิจัยขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วม การจัดการความรู้เพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย

อนาคตการวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1) ตั้งโจทย์+ตอบยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัย และทิศทางการลงทุนด้านการวิจัยของแหล่งทุน

2)การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากรอบวิจัยยุทธศาสตร์รายประเด็น

ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

“ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting”และถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบการไลฟ์ผ่านทาง Facebook Research Center at NIDA”

Read more
12
Sep
สำนักวิจัย นิด้า เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ทุน Fundamental Fund : FF ประจำปีงบประมาณ 2568

สำนักวิจัย นิด้า เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ 

ทุน Fundamental Fund : FF ประจำปีงบประมาณ 2568 

หัวหน้าแผนงานยื่นความประสงค์ ส่งชื่อแผนงาน/โครงการวิจัยภายใต้แผน และผู้รับผิดชอบ ตามแบบฟอร์ม

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Qrcode ได้เลย

หรือ กดดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

 

 

Read more
18
Aug
นิด้า เปิดตัวศูนย์ YUNUS – NIDA Center
นิด้า' จับมือ Yunus Center, Dhaka ลงนาม MOU จัดตั้งศูนย์ 'NIDA Yunus Center'
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กับ Yunus Center, Dhaka บังคลาเทศ ซึ่งมี Professor Muhammad Yunus ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เป็นผู้ลงนามร่วมในฐานะประธาน Yunus Center พิธีจัดในงาน Social Business Day ณ ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
ความร่วมมือดังกล่าวนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ NIDA Yunus Center
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนนวัตกรรมสังคม ธุรกิจเพื่อสังคม การพัฒนาทุนทางสังคม กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงการส่งเสริมงานวิจัย การศึกษา และการบริการวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของศูนย์ Yunus, Dhaka จำนวนกว่า 136 แห่งทั่วโลก
Read more
17
Aug
The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาเอกร่วมนำเสนอผลงานวิจัย (ดุษฎีนิพนธ์) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Call for Ph.D Consortium

กิจกรรมสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกเท่านั้น!!!!!!!

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาเอกร่วมนำเสนอผลงานวิจัย (ดุษฎีนิพนธ์) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Event name: The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

Theme: “New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization”

Event date: August 17-18, 2023 at The National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand

For submission, please scan QR Code or click the link https://forms.gle/M2HvtDDnPT4kyyZb7

--------------------------------------------------------------------------

For more information, please visit our web site: http://conference.nida.ac.th/

We look forward to seeing you at NIC-NIDA 2023

 
Read more
17
Aug
The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาเอกร่วมนำเสนอผลงานวิจัย (ดุษฎีนิพนธ์) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Call for Ph.D Consortium

กิจกรรมสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกเท่านั้น!!!!!!!

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาเอกร่วมนำเสนอผลงานวิจัย (ดุษฎีนิพนธ์) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Event name: The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

Theme: “New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization”

Event date: August 17-18, 2023 at The National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand

For submission, please scan QR Code or click the link https://forms.gle/M2HvtDDnPT4kyyZb7

--------------------------------------------------------------------------

For more information, please visit our web site: http://conference.nida.ac.th/

We look forward to seeing you at NIC-NIDA 2023

 
Read more
17
Aug
The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

Call for Full papers (including case studies)

.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการ (บทความ/กรณีศึกษา) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

.

Event name: The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

.

Theme: “New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization”

.

Event date: August 17-18, 2023 at The National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand

For submission, please scan QR Code or click the link https://forms.gle/EwjomnvkmF6S5GiG8

.

For more information, please visit our web site: http://conference.nida.ac.th/

We look forward to seeing you at NIC-NIDA 2023

 
Read more
17
Aug
The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (The 2nd NIC-NIDA Conference 2023)

ResearchCenter Presents งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่คุณไม่ควรพลาด!

.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานใน “งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ” ที่ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นผู้บรรยายทั้งจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

.

Event name: The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (The 2nd NIC-NIDA Conference 2023)

.

Theme: New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization

.

Event date: August 17-18, 2023 at The National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand (Live streaming via Facebook Page: NIDA Thailand)

.

Activities of the Conference: Keynote Address, Special Addresses, Panel Discussion, Paper Presentations and Ph.D. Consortium Presentations

.

Registration for Participants: Now – August 10, 2023:  Please scan QR Cord or Link https://www.zipeventapp.com/e/NIC-NIDA-Conference-2023 

.

For more information, please visit our web site: <http://conference.nida.ac.th>

or Contact E-mail: nidaconference@nida.ac.th

Contract number: 082-7901954

Facebook Page: Research Center at NIDA

.

We look forward to seeing you at The 2nd NIC-NIDA Conference 2023!

#NIDA #NIDAThailand #NIDAConference #NIDAResearchCenter

 
Read more
17
Aug
The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 (งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566)

 The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 (งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566)

Theme: New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization  สิ้นสุดการรอคอย | งานยิ่งใหญ่แห่งปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

.

 สิงหาคมนี้ ขอเชิญทุกท่านพบกันงานที่รวมผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศจากหลากหลายสาขา

.

 The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 (งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566)

.

 Theme: New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization 

.

 Event date: August 17-18, 2023 at NIDA, Bangkok, Thailand 

.

 Activities: Keynote Address, Special Addresses, Panel Discussion, Paper Presentations

.

Registration for Participants: Now – August 10, 2023: Please scan qr cord or  Link https://www.zipeventapp.com/e/NIC-NIDA-Conference-2023

.

(free) สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ฟรี ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 

.

For more information

 http://conference.nida.ac.th 

(email) nidaconference@nida.ac.th

 082-7901954

 Facebook Page: Research Center at NIDA

 
Read more
17
Aug
The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

Call for Full papers (including case studies) 

.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการ (บทความ/กรณีศึกษา) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

.

 Event name: The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

.

Theme: “New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization”

.

 Event date: August 17-18, 2023 at The National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand 

For submission, please scan QR Code or click the link https://forms.gle/EwjomnvkmF6S5GiG8

.

For more information, please visit our web site: http://conference.nida.ac.th/ 

We look forward to seeing you at NIC-NIDA 2023 

Read more
11
Jul
เตรียมพบกับ 2 ศูนย์วิจัย จากสำนักวิจัย ในเวที Knowledge Management ครั้งที่ 4 กิจกรรม “KM NIDA Research excellent | Sharing day”

เตรียมพบกับ 2 ศูนย์วิจัย จากสำนักวิจัย ในเวที Knowledge Management ครั้งที่ 4

.

สำนักวิจัย และศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร หน่วยงาน และบุคคลที่มีความสนใจ

 

เข้าร่วมกิจกรรม “KM NIDA Research excellent | Sharing day” 

พบกับ 2 ศูนย์วิจัยของนิด้า

.

ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

ศูนย์วิจัยคุณภาพชีวิตและความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

 

รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล

ศูนย์วิจัยผู้ประกอบการและนวัตกรรม

 

การเข้าร่วมกิจกรรม

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566

เวลา 15.00 - 16.30 น.

รูปแบบออนไลน์ผ่าน zoom meeting

.

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

https://forms.gle/CCNNk458SgvXcN6B9 

.

 
Read more
04
Jul
NIDA Academic Writing 2023 (บรรยายเป็นภาษาไทย) ☘️ หัวข้อ "Academic Writing for Publication in International Journals" (การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ)
Read more