สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการ

18 Apr 2021 Hits: 299

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2564

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี

“การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

(Innovation foresight for sustainable development strategies)

จัดขึ้นใน
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 17.30 น.

  

                         การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี เรื่อง “การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Innovation of Development Administration for Overcoming the National Crisis) จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 17.30 น. โดยมีรูปแบบเป็นงาน Hybrid Conference และมีการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้จัดงาน บุคลากร รวมถึงผู้เข้าร่วมงานทุกท่านกิจกรรมภาคเช้าเริ่มตั้งแต่ 08.00 – 12.00 น. ด้วยการปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์และศิลปะวิทยาการเพื่อขยับประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง และ ดร.มูฮัมหมัด ยูนุส (Professor Muhammad Yunus, Ph.D.) นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปี 2006 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กิจกรรมภาคบ่ายเริ่มเวลา 13.00 – 17.30 น. ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานบทความวิจัย/บทความวิชาการของ 12 กลุ่มสาขาวิชา โดยเป็นการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านช่องทาง Facebook Page : NIDA Thailand และ Research Center at NIDA Website : http://conference.nida.ac.th ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น