สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการ

19 Jul 2020 Hits: 370

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2563

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี

เรื่อง “นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ”

(Innovation of Development Administration for Overcoming the National Crisis)

จัดขึ้นในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม และวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563

  

       การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี เรื่อง “นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ” (Innovation of Development Administration for Overcoming the National Crisis) จัดขึ้นในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม และวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00น. ถึง 16.30 น.โดยเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา เป็นการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านช่องทาง Facebook Page : NIDA Thailand และ Research Center at NIDA Website : http://conference.nida.ac.th ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านเป็นส่วนหนึ่งกับนิด้าในการสร้างสรรค์แนวทางการฝ่าวิกฤติและพัฒนาประเทศไปด้วยกัน