สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Events

Events

The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (The 2nd NIC-NIDA Conference 2023)

17 Aug 2023

ResearchCenter Presents งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่คุณไม่ควรพลาด!

.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานใน “งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ” ที่ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นผู้บรรยายทั้งจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

.

Event name: The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (The 2nd NIC-NIDA Conference 2023)

.

Theme: New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization

.

Event date: August 17-18, 2023 at The National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand (Live streaming via Facebook Page: NIDA Thailand)

.

Activities of the Conference: Keynote Address, Special Addresses, Panel Discussion, Paper Presentations and Ph.D. Consortium Presentations

.

Registration for Participants: Now – August 10, 2023:  Please scan QR Cord or Link https://www.zipeventapp.com/e/NIC-NIDA-Conference-2023 

.

For more information, please visit our web site: <http://conference.nida.ac.th>

or Contact E-mail: nidaconference@nida.ac.th

Contract number: 082-7901954

Facebook Page: Research Center at NIDA

.

We look forward to seeing you at The 2nd NIC-NIDA Conference 2023!

#NIDA #NIDAThailand #NIDAConference #NIDAResearchCenter