สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Events

Events

The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 (งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566)

17 Aug 2023

 The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 (งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566)

Theme: New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization  สิ้นสุดการรอคอย | งานยิ่งใหญ่แห่งปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

.

 สิงหาคมนี้ ขอเชิญทุกท่านพบกันงานที่รวมผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศจากหลากหลายสาขา

.

 The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 (งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566)

.

 Theme: New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization 

.

 Event date: August 17-18, 2023 at NIDA, Bangkok, Thailand 

.

 Activities: Keynote Address, Special Addresses, Panel Discussion, Paper Presentations

.

Registration for Participants: Now – August 10, 2023: Please scan qr cord or  Link https://www.zipeventapp.com/e/NIC-NIDA-Conference-2023

.

(free) สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ฟรี ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 

.

For more information

 http://conference.nida.ac.th 

(email) nidaconference@nida.ac.th

 082-7901954

 Facebook Page: Research Center at NIDA