|
facebook

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการ
เนื่องในโอกาสครบรอบปี12 ศูนย์วิจัย

“12-5-60 ก้าวหน้า ก้าวไกล ด้วยงานวิจัยนิด้า

ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00- 12.00 น.
ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

 

 

ลงทะเบียนฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถลงทะเบียน online ได้ที่นี่

 

 

เพียงลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม รับฟรี!!!ของที่ระลึกหน้างาน (มีจำนวนจำกัด)

ภายในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 02-727-3024,02-727-3023

 

 

 


 

 

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560
ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 


 

 

 

ลงทะเบียนฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถลงทะเบียน online ได้ที่นี่

 

 

 

ภายในวันจันทร์ ที่กันยายน 2560

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 02-727-3312


 

 

 

Last Updated on Thursday, 17 August 2017 15:34