|
facebook

NIDA Academic Forum

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ

ในหัวข้อเรื่อง

 

"ความเหลื่อมล้ำของทรัพย์สินและรายได้ตามชนชั้น"

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทาง

 

ลงทะเบียนภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัย
โทร. 02-727-3312 , 02-727-3022

Last Updated on Tuesday, 09 May 2017 16:59