งานประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564

 

 

  

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังตามวันและเวลาดังกล่าวได้ฟรีทางเพจ NIDA Thailand โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

---------------------------

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook : NIDA Thailand และ Research Center at NIDA

Tel : 02 727 3300

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.