สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี12 ศูนย์วิจัย

“12-5-60 ก้าวหน้า ก้าวไกล ด้วยงานวิจัยนิด้า

ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00- 12.00 น.
ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3
 
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ลงทะเบียนฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆโดยสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ https://goo.gl/forms/7cv1Uk6g46GclLfn1
ภายในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 02-727-3024,02-727-3023

เพียงลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม รับฟรี!!!ของที่ระลึกหน้างาน (มีจำนวนจำกัด)