สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม 

การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 52 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561

พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Development Administration towards Sustainable Development)

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

เวลา 09.00 - 17.00 น.

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

กิจกรรมการประชุมสัมมนา

- ภาคเช้า

ปาฐกถา เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

- ภาคบ่าย

นำเสนอบทความวิชาการ 12 สาขาวิชา

  ........................................................................ .................................................................

สนใจเข้าร่วมสัมมนา

ลงทะเบียน ได้ที่  https://www.zipeventapp.com/e/Development-Administration-towards-Sustainable-Development

 

ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561

ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

http://conference.nida.ac.th

โทร. 027273300, 027273312

แฟกซ์ 023758972

 

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี12 ศูนย์วิจัย 

“12-5-60 ก้าวหน้า ก้าวไกล ด้วยงานวิจัยนิด้า” 

ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00- 12.00 น.

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3

อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ลงทะเบียนฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆโดยสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ https://goo.gl/forms/7cv1Uk6g46GclLfn1

ภายในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 02-727-3024,02-727-3023 

เพียงลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม รับฟรี!!!ของที่ระลึกหน้างาน (มีจำนวนจำกัด)