สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม 

การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 53 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562

เปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง (Thailand Transformation for Sustainable Growth)

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

เวลา 09.00 - 17.00 น.

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

กิจกรรมการประชุมสัมมนา

- ภาคเช้า

นำเสนอผลงานในรูปแบบ "Infographic" ของ 12 สาขาวิชา

- ภาคบ่าย

ปาถกฐา เรื่อง "เปลี่ยนโฉนประเทศไทย ให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง" โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

  ..................................................................... .................................................................

สนใจเข้าร่วมสัมมนา

ลงทะเบียน ได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/Thailand-Transformation-for-Sustainable-Growth

 

ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562

ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

http://conference.nida.ac.th

โทร. 027273300, 027273312

แฟกซ์ 023758972

 

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

National Institute of Development Administration (NIDA)

NIDA-ICCS 2019 Call for papers

NIDA International Conference for Case Studies on Development 

“Administration 2019” 

June 28, 2019

http://conference.nida.ac.th/iccs2019

 

Please send an abstract of your teaching case study (no more than 500 words) to email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

The deadline for the abstract submission is April 22, 2019  

Accepted abstracts will be notified by April 30, 2019

Complete teaching case study of the accepted abstract should be submitted and ready for published in the conference’s e-proceedings by June 7, 2019

Distribution of the conference e-proceedings by September 2019